Regulamin serwisu

Regulamin forum dyskusyjnego i zasady dodawania komentarzy w portalu forumkonskie.pl

Postanowienia ogólne w regulaminie

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną umożliwiających użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego i komentowanie materiałów opublikowanych w portalu forumkonskie.pl (dalej zwanym „Forum”).
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie jest świadczona przez administratora serwisu forumkonskie.pl (dalej zwany „Administrator”).
3. Usługa, o której mowa w Regulaminie polega na umożliwieniu publikowania (czyli rozpowszechniania) za pośrednictwem serwisu forumkonskie.pl lub pod materiałami tam zawartymi opinii, komentarzy, informacji, pomysłów i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Dostęp do Forum, wraz z możliwością przeglądania wpisów i wypowiedzi oraz zamieszczania własnych komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci (dalej zwani „Użytkownicy”). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
5. Dodając wątek lub komentarz Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie Forum.
6. Administrator Forum nie ma obowiązku publikowania treści dostarczanych przez Użytkownika. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do wyboru wypowiedzi użytkownika, moderowania Forum oraz redagowania i poprawiania treści komentarzy i wątków dostarczonych przez Użytkownika.
7. Użytkownika korzystający z serwisu forumkonskie.pl nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

Zasady korzystania z Forum na serwisie forumkonskie.pl

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z Regulaminem i z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy mają zakaz rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym na pośrednictwem Forum.
3. Na Forum zakazane jest wykonywanie działań naruszających obowiązujące przepisy prawne, takie jak:
a) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków i pornografii,
b) rozpowszechnianie spamu, umieszczanie linków do innych stron www (bez zgody Administratora), umieszczania reklam (bez zgody Administratora), umieszczania łańcuszków (bez zgody Administratora),
c) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
d) rozpowszechnianie treści propagującej przemoc i agresję,
e) rozpowszechnianie danych osobowych,
f) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej.
4. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (reklam i innych materiałów promocyjnych) może odbywać się jedynie za zgodą Administratora Forum.
5. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do usuwania duplikatów treści.
6. Użytkownicy zobowiązani są do publikowania i wyrażania treści zgodnych z tematyką dostępnych materiałów.

Prawa autorskie

1. Użytkownicy Forum zobowiązani są do umieszczania wypowiedzi wyłącznie własnego autorstwa.
2. W przypadku posługiwania się utworami lub wypowiedziami innych osób Użytkownicy zobowiązani się do wskazania konkretnego cytatu.

Postanowienia końcowe

1. Administrator Forum nie odpowiada za treści publikowane na Forum.
2. Każdy z Użytkowników Forum ponosi odpowiedzialność wobec Administratora Forum oraz osób trzecich za zamieszczanie wypowiedzi naruszających ich dobro oraz naruszających przepisy obowiązującego prawa.
3. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub informacji, które dostarczył na żądanie organu, jeśli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne wynikające z aktywności Użytkownika na Forum.
4. Problemy techniczne zaistniałe na Forum należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@forumkonskie.pl, a Administrator Forum zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usług Forum.
5. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Forum bez podawania przyczyn.
6. Przypadki naruszeń Regulaminu oraz dóbr osób trzecich należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@forumkonskie.pl.
7. Administrator Forum ma prawo do zmian w Regulaminie i zmiany te wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
8. Korzystanie z Forum jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Polityka cookies oraz informacje dotyczące RODO dostępne są pod adresem: https://forumkonskie.pl/polityka-cookies/